ОШ "НАДА ПОПОВИЋ"
Крушевац
  
  

Aктивности

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
24
25
26
28
29
30
31

Број посетилаца сајта

2.png9.png3.png4.png8.png2.png0.png
Данас868
Јуче3679
Oве недеље11702
Овог месеца71603
Сви дани2934820

Visitor Info

  • IP: 3.84.132.40
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

Thursday, 20 January 2022

ДОКУМЕНТА

 

Тендер - настава у природи 1. разред 2019/20. - 14.10.2019.

Понуда за издавање школске кантине 2019/20. - 14.08.2019.

Тендер - екскурзија 2019/2020. - 31.07.2019.

Завршни рачун  2018. - 05.03.2019.

Завршни рачун  2017.

Завршни рачун  2016.

Тендер - превоз ученика и запослених - 20.3.2018.

Teндер - ел. енергија - 20.2.2018.

 

 

Годишњи план рада школе 2021/2022.

Статут школе 2019.

Општи протокол за заштиту злостављања и занемаривања

Елаборат

Пословник о раду Школског одбора

Правилник о оцењивању 2019.

Правилник о спровођењу испита

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о раду

Пословник о раду наставничког већа

Правилник понашања ученика, родитеља и запослених

Правилник о васпитно и материјалној одговорности запослених

Правилник о васпитно дисциплинској одговорности ученика

Правилник о обављању друштвено - корисног рада

Правилник о заштити и безбедности ученика

Пословник о раду ученичког парламента

Пословник о раду савета родитеља

Правилник о награђивању ученика

Тим за међупредметне компетенције

Пожарна правила

Заштита равноправности

Водич за родитеље

Школски развојни план 2016-2021.

Оствареност стандарда квалитета рада установе

Посебан колективни уговор за запослене у школи

Посебни протокол

Приручник за примену посебног протокола

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о основном образовању и васпитању

Образовни план и обрасци

                 ИОП

              1. Инклузивни водич

                 2. Приручник за инклузивни развој школе

                 3. Стратегије за подучавање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом

                 4. Приручник за за планирање и писање ИОП-а (нередигована верзија)

                 5. ИО питања и одговори

                 6. О даровитости - да не занемаримо

                 7. Збирка алатки

                 8. Рачунар у настави за децу са посебним потребама

                 9. Збирка примера инклузивне праксе

               10. Правилник о ИОП-у

               11. Правилник додатна подршка детету и ученицима

               12. Оцењивање по ИОП-у

               13. Нова законска решења у домену инклузивног образовања

                14. Нови обрасци за ИОП

 

 

Разно

Школски портал

ICCS

TIMSS

Micro:bit

Летопис


  Ломничке борбе 7, 37000 Крушевац, Република Србијa

  Тел: 00 381 37 3547610, 00 381 37 3501520

  Факс: 00 381 37 3102610

  E-mail: nadapopovicks1@gmail.com


                                                                           Copyright © 2020. All Rights Reserved. www.nadapopovic.edu.rs


Пратите нас на: